• przygotowanie placu pod budowę,

  - oczyszczanie terenu budowy, roboty ziemne związane z kopaniem rowów i wykopów, wyrównywaniem terenu, usuwaniem kamieni.
 • sprzątanie po budowie,

  - oczyszczanie terenu budowy
 • wykopy,

  - roboty ziemne związane kopaniem: szamb i oczyszczalni przydomowych, fundamentów, piwnic, rowów i wykopów np. przyłączy instalacji
 • niwelacja,

  - wyrównywanie terenu
 • podnoszenie terenu,

  - podnoszenie poziomu działki, placu itp.
 • osuszanie terenu,

  - drenowanie działek, terenów rolniczych i leśnych
 • odwodnienia,

  - czyszczeniem rowów melioracyjnych, kanałów i różnych cieków wodnych
 • karczowanie i wycinka drzew,

  - wycinka drzew i krzewów na działkach prywatnych, cmentarzach, kompleksach leśnych
  Likwidujemy skutki wichur - usuwając powalone, nadłamane drzewa i gałęzie. Organizujemy wywóz drzewa i odpadów powstałych w czasie wycinki.
 • wykopy pod instalacje wodno-kanalizacyjne, gaz, elektryczną i telefoniczną,

  - roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, wykopy pod sieci wodociągowe i gazowe oraz przyłącza instalacji
 • kopanie i czyszczenie rowów,

  - zajmujemy się: kopaniem i czyszczeniem rowów melioracyjnych, kanałów i różnych cieków wodnych
 • korytowanie gruntu pod drogi, parkingi, chodniki,

  - roboty związane z budową autostrad, ulic, dróg, chodników, ścieżek dla pieszych i rowerzystów
 • rozładunek i załadunek materiałów sypkich i paletowych,

  - załadunek i rozładunek: ziemi, kruszywa, palet: np. z materiałami budowlanymi, kostką brukową itp.
 • wyburzenia,

  - obiektów budowlanych
 • rozbiórki obiektów budowlanych,

  - wyburzenia budynków i innych obiektów
 • odśnieżanie placów i dróg,

  - odśnieżanie dróg osiedlowych, parkingów, palców targowych itp.
 • wywóz śniegu.

  - wywożenie śniegu z posesji, placów itp.

Firma INVEST-KOP Usługi Koparko-Ładowarką, działamy na terenie Warszawy i powiatów:

Strona w Budowie © 2012